Hotels of the Khmelnytsky city. Khmelnytsky region.


Khmelnytsky hotels:

Hotel Podillya.

34, Shevchenko Str., 29001, Khmelnytsky, Ukraine

Hotel Central.

29000, Ukraine, Khmelnytsky, Gagarina Str. 5

Hotel Oktant.

29000, Ukraine, Khmelnytsky, Ozernaya Str. 20

Hotel Lube.

29001, Ukraine, Khmelnytsky, Kurchatova Str. 17


Khmelnytsky region city


Select regions


Graham Phillips


Graham Phillips

News-Front.info


News-Front.info

Graham Phillips G+

Graham Phillips G+

Where is Ukraine?


map ukraine